Yến Thô

Yến Thô

Chân yến thô An Nhiên - 50gram

1.500.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Chân yến thô An Nhiên - 100gram

3.000.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Yến thô loại 3 An Nhiên - 50gram

1.600.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Yến thô loại 3 An Nhiên - 100gram

3.200.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Yến thô loại 2 An Nhiên - 50gram

1.700.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Yến thô loại 2 An Nhiên - 100gram

3.400.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Yến thô loại 1 An Nhiên - 50gram

1.800.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Yến thô loại 1 An Nhiên - 100gram

3.600.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Yến cam An Nhiên - 50gram

2.550.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Yến cam An Nhiên - 100gram

5.000.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Yến đảo thô An Nhiên - 50gram

3.050.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Yến đảo thô An Nhiên - 100gram

6.000.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Kim tơ yến An Nhiên - 50gram

2.300.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Kim tơ yến An Nhiên - 100gram

4.500.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Hồng yến An Nhiên - 50gram

2.300.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Hồng yến An Nhiên - 100gram

4.500.000đ

Thêm vào giỏ hàng

0
Zalo
Hotline
090 746 49 81